Informatie over Implementatie

Implementatie

Op basis van de 360° Creditscan maken wij een plan van aanpak voor het doorvoeren van de vastgestelde verbeteringen. Je kan ervoor kiezen om dit plan zelf uit te voeren met onze hulp op afstand, of je laat ons de leiding nemen.

De verbeteringen die we doorvoeren kunnen betrekking hebben op onder meer de volgende onderdelen binnen de organisatie:

Beleid en processen
Voor een goed debiteurenbeheer is het van belang om een duidelijk beleid te hebben.

  • Wat is het doel?
  • Welke middelen heb je nodig om dat doel te bereiken?
  • Binnen welke tijd wil je het doel bereiken?
  • Hoe ga je dat doel bereiken?

Wanneer er nog geen beleid is, zullen wij deze opstellen. Wanneer er wel een beleid is, zullen we die aanpassen waar nodig. Dit vormt de basis voor de implementatie van verbeteringen. Lees hierover meer in ons artikel Beleid en processen.

Sales
Bij de salesafdeling beoordelen we of er bij het contracteren voldoende aandacht wordt besteed aan het afspreken van goede betaalvoorwaarden met de klant. Door het toevoegen van wat juridische “knowhow” in een salesgesprek, kan het betaalgedrag van de klant positief worden beïnvloed. Lees hierover ook in ons artikel Sales en overeenkomsten.

Risicomanagement
Het kan gebeuren dat je te maken hebt met klanten die een hoog risicoprofiel hebben op het gebied van kredietwaardigheid. Dit betekent niet dat je geen zaken met ze kunt doen, maar het betekent wel dat hier extra aandacht aan moet worden besteed. Bijvoorbeeld in de vorm van het vestigen van zekerheden (zoals een borgstelling, pandrecht of misschien zelfs hypotheek). Wij signaleren dergelijke risico’s en zorgen ervoor dat er een proces wordt ingericht waarmee de risico’s kunnen worden gemanaged.

Overige voorbeelden
Andere onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Opleiding van personeel
  • Het gebruik van externe partners en software
  • Klantsegmentatie en inrichting van workflow per segment
  • Incassostrategie

Samengevat
Kortom, afhankelijk van wat de uitkomst is van de 360° Creditscan gaan we aan de slag met het doorvoeren van verbeteringen. Het doel is om een toekomstbestendig debiteurenbeheer in te richten waarop je kan vertrouwen en wat kosten bespaart in plaats van dat er onnodige kosten moeten worden gemaakt om achterstallige rekeningen betaald te krijgen.

Kosten: Vanaf € 295,- exclusief BTW per maand